Wykrywanie raka piersi (źródło: YouTube)
Wykrywanie raka piersi (źródło: YouTube)

Precyzyjny robot pomaga w diagnostyce raka piersi

Badacze z Uniwersytetu w Bristolu pracują nad urządzeniem, które może zmienić sposób, w jaki diagnozujemy raka piersi. Ten zaawansowany robot jest zdolny przeprowadzić kliniczne badania piersi (CBE) z większą dokładnością, mając większy wgląd w tkankę niż dotychczasowe metody.

Dlaczego precyzja jest kluczem?

Aby osiągnąć pożądane rezultaty w badaniach dotykowych, konieczne są precyzja, powtarzalność oraz dokładność. Chociaż istnieją różnorodne urządzenia mające na celu ułatwienie tego procesu, nowatorskie podejście zespołu z Bristolu wyróżnia się na tle innych.

Ekipa naukowców, pod kierunkiem Dr Antonii Tzemanaki, skoncentrowała się na ulepszaniu standardów badań CBE. Pomimo wcześniejszych prób wykorzystania nowoczesnych technologii do palpacji piersi, postęp osiągnięty w ciągu ostatnich lat pozwolił na znaczne zwiększenie wiarygodności.

Jak to działa w praktyce?

Tworzenie robota opierało się na technologiach druku 3D i zaawansowanym sterowaniu numerycznym. Badania prowadzone były zarówno w środowisku laboratoryjnym, jak i poprzez symulacje komputerowe na modelach piersi — sztucznej (silikonowej) i jej cyfrowej bliźniaczce, w obu przypadkach wzorując się na żywej ochotniczce. Dzięki temu zespół mógł dokładnie testować i doskonalić swoje rozwiązanie.

Symulacje umożliwiły zespołowi wykonanie tysięcy palpacji i przetestowanie wielu hipotetycznych scenariuszy, takich jak obliczenie różnicy w wydajności przy jednoczesnym użyciu dwóch, trzech lub czterech czujników.

Robot wykonuje badanie piersi (źródło: YouTube)
Robot wykonuje badanie piersi (źródło: YouTube)

George Jenkinson, główny autor projektu, podkreśla potencjał nowego podejścia. Jednym z istotnych atutów jest zdolność do dokładnego rejestrowania danych zdrowotnych pacjenta. Może to znacząco pomóc specjalistom w analizie zmian w tkance piersiowej i umożliwić skuteczniejsze porównanie wyników badań wykonanych w różnym czasie.

Co dalej?

Kolejnym etapem prac będzie integracja technik CBE ze sztuczną inteligencją oraz pełne wyposażenie robota w czujniki. Długoterminowym celem jest stworzenie systemu, który nie tylko będzie dokładniejszy od ludzkiego dotyku, ale także umożliwi połączenie z innymi metodami diagnostycznymi, takimi jak ultrasonografia.

Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do skuteczniejszego i wcześniejszego wykrywania raka piersi. Jest to krok w stronę przyszłości medycyny.

George Jenkinson

Cały projekt został zrealizowany w ramach inicjatywy ARTEMIS, wspieranej przez Cancer Research UK oraz EPSRC.