Zastosowanie wodoru Wodór (źródło: Pixabay)
Wodór (źródło: Pixabay)

Sanok postawi na wodór. Czy zielona energia uniezależni energetycznie miasto?

Polskie miasta coraz częściej sięgają po nowe rozwiązania technologiczne, które dadzą mieszkańcom energię elektryczną i ciepło, produkowane w oparciu o zieloną energię. Jednym z takich miast jest Sanok, który ma w planach postawić na wodór.

Energetyczny problem przerodzi się w zieloną energię?

Na terenie Sanoka obecnie eksploatowane są dwie ciepłownie. Jedna z nich, będąca własnością prywatnej firmy, prawdopodobnie zostanie zlikwidowana w ciągu dwóch lat, gdyż właściciel wypowiedział umowę miastu, choć termin może uda się przesunąć. Dlatego też miasto Sanok podjęło decyzję, aby źródło to zastąpić ekologicznym, wytwarzając wodór.

Kominy elektrociepłowni
Kominy elektrociepłowni, choć nie w Sanoku 😉 (źródło: Pixabay)

Zielona energia dla miasta Sanok jest dość mocno istotna, mając na uwadze ilość emitowanego gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla. Kotły w tamtejszej miejskiej ciepłowni emitują aż 25 tysięcy ton tego związku. To nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców i turystów, ale również podnosi koszty utrzymania ciepłowni. Obecna opłata za emisję jednej tony CO2 sięga 57 euro. Technologia oparta o H2 mogłaby znacząco poprawić stan atmosfery, ale również stan budżetu miasta.

Wodór rozwiązaniem na zapotrzebowanie energetyczne Sanoka

Do procesu wytwarzania wodoru konieczna jest woda oraz energia elektryczna. Miasto Sanok mogłoby wykorzystać wodę z rzeki San i wytworzyć H2w oparciu o proces elektrolizy. Ponadto energia elektryczna, konieczna do przeprowadzenia procesu, miałaby pochodzić z prądu wyprodukowanego przez odnawialne źródła energii w postaci farmy fotowoltaicznej.

Władze miasta pragną, aby w przyszłości (choć raczej niebliskiej) dostarczane do mieszkańców ciepło pochodziło w 100% z procesu produkcji H2. Paliwo to mogłoby zostać wykorzystywane jako paliwo dla autobusów wodorowych Autosan, a także do produkcji ogniw paliwowych.

Polski Autobus Wodór, źródło: Autosan
Polski Autobus Wodorowy (źródło: Autosan)

Niedawno w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołano pierwszą Samorządową Spółkę Wodorową, która współtworzona jest m.in. przez miasto Sanok oraz firmę Autosan. Ten stanowczy ruch może pozwolić na zapewnienie potrzeb ciepłowniczych dla miasta, a także ograniczenie lub całkowite zakończenie energetyki węglowej.