Poezja haiku, źródło: Pixabay
Poezja, źródło: Pixabay

Haiku napisane przez sztuczną inteligencję. Co sądzicie?

Naukowcy z Japonii postanowili sprawdzić, czy sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć jedną z najkrótszych form poetyckich, w postaci haiku. Czy AI ma potencjał i zdolności, które można ulokować w sztuce? Badacze z Uniwersytetu w Tokio postanowili to sprawdzić i gotowe dzieło poddać do oceny prawie 400 osobom.

Haiku tworzone przez sztuczną inteligencję

Naukowcy z Uniwersytetu w Kioto zbadali potencjał poetycki sztucznej inteligencji, poprzez wygenerowanie wierszy haiku, które kolejno były oceniane przez ludzi.

Haiku jest jedną z najkrótszych form poezji. Długość tego specyficznego wiersza składa się z 17 sylab, które podzielone są na trzy wersy długości 5 sylab, następnie 7 sylab i ostatni wers, złożony z 5 sylab.

Projekt obejmował wygenerowanie przez sztuczną inteligencję 40 wierszy. 20 z nich było stworzone bez interwencji człowieka, czyli „człowiek poza pętlą” (HOTL), a pozostałe 20 – z udziałem czynnika ludzkiego („człowiek w pętli”, HITL). Do projektu włączono również wiersze napisane przez ludzi, będących profesjonalnymi pisarzami formy haiku.

Haiku poezja, źródło: PIxabay
Pisanie poezji, źródło: Pixabay

Ocena pochodzenia haiku

Przeprowadzone badanie polegało na przekazaniu grupie osób, liczącej 385 osób, 40 wierszy napisanych przez ludzi oraz 40 wierszy, 20 HITL i 20 HOTL, wygenerowanych przez AI. Uczestnicy mieli ocenić wiersze i przyporządkować kto jest ich autorem/

Okazało się, że najlepiej wypadła sztuczna inteligencja z człowiekiem w pętli, czyli HITL. Ponadto badane osoby cechowała niechęć do algorytmu oraz negatywne nastawienie do wierszy, które oceniali jako należące do sztucznej inteligencji.

„Innymi słowy, badani mieli tendencję do nieświadomego dawania niższych wyników tym wierszom, które ich zdaniem były generowane przez sztuczną inteligencję.”

Yoshiyuki Ueda, Uniwersytet w Kioto

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują, że sztuczna inteligencja, współpracująca z człowiekiem, jest w stanie stworzyć prawdziwą sztukę w postaci poezji haiku. Uzyskane wnioski z badania, choć z pewnością wiele z poddanych badaniu osób było zaskoczonych, mogą spowodować większe przekonanie i redukcję negatywnego nastawienia do form sztucznej inteligencji i algorytmów, które coraz częściej wchodzą do użytku.