Unia Europejska (źródło: Pixabay)
Unia Europejska (źródło: Pixabay)

UE osiągnęła porozumienie. AI Act to pierwsza regulacja o sztucznej inteligencji

Unia Europejska ponownie prowadziła prace nad ustawą dotyczącą sztucznej inteligencji. Po kilkudziesięciu godzinach debaty udało się osiągnąć porozumienie w sprawie AI Act. Jakie regulacje wprowadzi UE w sprawie nowej technologii?

Rozwój AI i regulacje Unii Europejskiej

Od roku jesteśmy świadkami rozwoju jednej z najbardziej nowoczesnych technologii, która trafia w ręce każdego użytkownika Internetu. Sztuczna inteligencja wymaga jednak regulacji. Oznacza to, że poza ogromnym potencjałem do wykorzystania w codziennej pracy i nauce, pojawia się również niebezpieczeństwo oraz większe ryzyko niewłaściwego zastosowania modeli AI np. w postaci deepfake’ów.

Po kilkudziesięciu godzinach debaty realizowanej przez ustawodawców Unii Europejskiej wreszcie osiągnięto porozumienie na temat sztucznej inteligencji. UE, tworząc AI Act, dąży do promowania zaawansowanej technologii, ale również wprowadzenia ograniczeń, które zahamowałyby szanse jej nadużywania. Ustawa reguluje również kary.

Pierwsze na świecie porozumienie w sprawie sztucznej inteligencji

Wstępne porozumienie objęło listę zakazanych aplikacji. Znalazły się tam m.in. systemy kategoryzacji biometrycznej, które wymagają korzystania z tzw. cech wrażliwych, a więc przekonań religijnych, politycznych, filozoficznych oraz rady czy orientacji seksualnej. Co więcej, Unia Europejska zakazała również pobieranie wizerunków twarzy z nagrań oraz zdjęć udostępnionych w Internecie, które miałyby trafiać do biblioteki grafik służących modelom rozpoznawania osób.

Zakazane zostały także aplikacje rozpoznające emocje w miejscach pracy czy edukacji. Niemożliwe jest też tzw. punktowanie społeczeństwa w oparciu o zachowania i osobiste cele. Na liście ulokowano również systemy, które mogą manipulować zachowaniem użytkownika, nie można więc wykorzystywać niepełnosprawności, wieku lub sytuacji ekonomicznej.

System weryfikacji biometrycznej, choć widnieje na liście zakazanych, może być wykorzystany w sporadycznych przypadkach i rygorystycznych warunkach. Należy do nich np. poszukiwanie ofiar porwań czy czynów seksualnych, zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym oraz lokalizowanie i identyfikacja osoby podejrzanej np. o terroryzm, wykorzystywanie seksualne, gwałt, napad lub morderstwo.

Autorzy technologii, którzy nie dostosują się do regulacji zawartych w AI Act, mogą zostać ukarani finansowo w wysokości od 35 milionów euro lub 7% światowego obrotu aż do 7,5 miliona euro lub 1,5% obrotu. Kwota ta zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju naruszenia prawa.