Sztuczna inteligencja AI (źródło: Pixabay) uczenie maszynowe ML
Sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)

UE otwiera drzwi dla startupów AI

Podczas przemówienia o stanie Unii w 2023 roku, prezydent Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła inicjatywę mającą na celu przyspieszenie dostępu do superkomputerów dla startupów specjalizujących się w sztucznej inteligencji. Wiadomość ta stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji Europy jako lidera w dziedzinie technologii sztucznej inteligencji.

Ruch ku odpowiedzialnemu rozwojowi

W trakcie prezentacji, von der Leyen zwróciła uwagę na list otwarty od członków światowej społeczności AI, w którym podkreślali potrzebę większego nadzoru regulacyjnego nad potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją, takimi jak „wyginięcie przez AI”.

Prezydent podkreśliła, że jest to technologia ogólna, dostępna, potężna i dostosowująca się do szerokiego zakresu zastosowań. Jej rozwój przebiega szybciej, niż przewidywano, dlatego mamy coraz mniej czasu, by odpowiednio nią kierować.

Trzy filary globalnej ramy AI

Von der Leyen wyraziła pragnienie stworzenia globalnej ramy dla AI, opartej na trzech filarach: zabezpieczeniach, zarządzaniu i kierowaniu innowacjami. W kontekście zabezpieczeń odwołała się do „Aktu AI” UE, nazywając go „blueprintem dla całego świata”. Jeśli chodzi o zarządzanie, zaapelowała do światowej społeczności o utworzenie rady zarządzającej podobnej do Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu.

Wreszcie, wspierając filar „kierowania innowacjami”, ogłosiła inicjatywę na szczeblu UE, mającą na celu przyspieszenie dostępu do superkomputerów w Europie dla startupów sztucznej inteligencji, które chcą szkolić modele i prowadzić badania.

Europa na czele superkomputeryzacji

Europa stała się liderem w dziedzinie superkomputerów, posiadając 3 z 5 najpotężniejszych superkomputerów na świecie. Unia Europejska uważa, że wręcz musimy wykorzystać tę pozycję.

Oczywiście nie zabrakło również słów uznania dla amerykańskich firm technologicznych, które dobrowolnie przyjęły standardy i etykę AI oraz firm z UE, które postąpiły podobnie. Prezydent podsumowała, że teraz powinniśmy połączyć wszystkie te działania w kierunku ustanowienia globalnych minimalnych standardów bezpiecznego i etycznego korzystania z niej.

W obliczu tych nowych inicjatyw, Europa stawia krok naprzód w kierunku odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji, otwierając drzwi dla startupów i wzmocnienia swojej pozycji jako globalnego lidera w tej dziedzinie.