zegar ( źródło: PIRO4D, Pixabay)
zegar ( źródło: PIRO4D, Pixabay)

Sztuczna inteligencja pomoże optymalizować zegar biologiczny

Naukowcy pracują nad sposobami, które pomogą lepiej zrozumieć nasz indywidualny zegar biologiczny, dzięki temu będziemy w stanie poprawić jakość naszego snu. Ostatnie badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Surrey i Uniwersytet w Groningen wykazały, że połączenie sztucznej inteligencji z analizą metabolitów może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Chronomedycyna — przyszłość medycyny?

Wewnętrzne zegary rytmu dobowego były nieodłącznym elementem ewolucji. Chronomedycyna to dziedzina, która wykorzystuje nasze naturalne 24-godzinne zmiany, aby zoptymalizować czas podawania leków i diagnozować zaburzenia związane z rytmami dobowymi. To podejście może przyczynić się do zmniejszenia dawek leków, zwiększenia skuteczności leczenia oraz precyzji diagnozy.

W badaniach, które prowadził zespół naukowy pod kierownictwem prof. Roelof Hut, naukowcy połączyli analizę metabolomiczną z maszynami uczącymi się bazującymi na sztucznej inteligencji, aby dokładnie przewidzieć zegar biologiczny danej osoby. Badacze analizowali próbki krwi pobrane od uczestników, którzy przez tydzień przestrzegali regularnych pór snu, a następnie poddali się badaniom w klinice.

Naukowcy zmierzyli ponad 130 metabolitów w próbkach krwi i wykorzystali sztuczną inteligencję do oszacowania zegara biologicznego badanych osób. Odkryli, że mogą przewidzieć czas biologiczny z dużą precyzją, używając dwóch optymalnie dobranych próbek krwi oraz algorytmu maszyny uczącej się.

Co to oznacza dla nas?

Badania te otwierają drzwi do nowych możliwości w dziedzinie medycyny i zdrowego stylu życia. W przyszłości możemy spodziewać się opracowania nowych metod leczenia zaburzeń snu i optymalizacji naszego zegara biologicznego. Profesor Debra Skene, współautorka badania, podkreśliła, że nowe podejście wymaga dalszych badań, ale może się okazać kluczowe w rozwoju medycyny.

W kolejnym etapie możemy oczekiwać również, że opracowane zostaną indywidualne plany snu i posiłków, dostosowane do naszych biologicznych potrzeb. To zaś ma wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji może pomóc w przeciwdziałaniu chorobom związanym z nieprawidłowym snem oraz nieodpowiednio dobranym czasem spożywania posiłków.