google family link (źródło: Google)
google family link (źródło: Google)

Google wprowadza ulepszoną aplikację Family Link 

Google odświeża aplikację Family Link, wprowadzając trzy zakładki – centralne centrum powiadomień, elementy sterujące oraz lokalizację. Uruchomiona została również wersja internetowa aplikacji, przeznaczona zarówno dla rodziców jak i dzieci. 

Nowy wymiar kontroli rodzicielskiej

Family Link po raz pierwszy ujrzało światło dziennie w 2017 roku. Aplikacja została wprowadzona w celu monitorowania oraz ustalania limitów czasu spędzanego przed ekranem przez dzieci oraz kontroli korzystania z różnych aplikacji. Pozwala również blokować urządzenia z Androidem oraz Chromebooki o ustalonej porze. W zeszłym roku wzbogacona została o dodatkową funkcję do nauki związanej z pandemią.

Najnowsza aktualizacja i dodane w niej zakładki zapewniają łatwy przegląd i dostęp do zdefiniowanych limitów oraz łatwy sposób ich zmian. Jedna z nich, pełniąca funkcję kontrolną, pokazuje podsumowanie korzystania z urządzenia przez dziecko, w tym ostatnio zainstalowane aplikacje oraz ich czas użytkowania danego dnia.

Karta kontroli pozwala na ustawianie limitów czasu użytkowania ekranu, z kolei karta lokalizacji służy do sprawdzenia miejsca pobytu pociechy. Mamy również miejsce centrali, które pozwala na przeglądanie wszystkich powiadomień oraz próśb o dostęp do stron internetowych oraz aplikacji.

google family link 2 (źródło endgate)
google family link 2 (źródło endgate)

Aktulizacja aplikacji

Karta sterowania wzbogacona została o funkcję daily limit, która pozwala rodzicom ustawić dowolny limit czasu na ekranie, pomijając przy tym przyjęty regularny harmonogram. Może to być bardzo przydatne w momencie, kiedy rodzina jest na wakacjach lub gdy opiekunowie chcą nagradzać dzieci, przekazując im dodatkowy czas spędzony w danej aplikacji. 

Zakładka lokalizacji jest zaprogramowana w taki sposób, aby pokazywać lokalizację wszystkich dzieci na jednym ekranie. Widoczny jest również stopień naładowania baterii ich urządzeń oraz opcja połączenia głosowego. W momencie, gdy pociechy dotrą do oznaczonych wcześniej lokalizacji, rodzic może zostać o tym poinformowany przez powiadomienie.

Karta najważniejszych informacji prezentuje różne zasoby organizacji, takich jak ConnectSafely czy Family Online Safety Institute w celu zaangażowania dzieci w rozmowę na temat bezpieczeństwa w sieci.