Farmy wiatrowe w Polsce (źródło: Amazon)
Farmy wiatrowe w Polsce (źródło: Amazon)

Amazon inwestuje w farmy wiatrowe w Polsce. Gdzie staną nowe wiatraki?

Amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe Amazon zaangażowało się w rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju. Ogólnoświatowa firma zakupiła dwie farmy wiatrowe zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Ile energii mają produkować rocznie?

Czysta energia coraz bardziej popularna w Polsce

Odnawialne źródła energii to naturalne zasoby Ziemi, które można wykorzystać do produkcji prądu. Wśród nich znajduje się m.in. energia wiatru oraz słoneczna. Obecność fotowoltaiki indywidualnej oraz farm słonecznych w Polsce niezwykle szybko rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat, a w ślad za nią idą też farmy wiatrowe.

W generowanie prądu z użyciem źródeł odnawialnych zaangażowała się również marka Amazon. Inwestycje w Polsce rozpoczęły się już przed dwoma laty, kiedy to firma ogłosiła zakup 2,7 GW czystej energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej ulokowanej w Miłkowicach. Instalacja ta ma rozpocząć proces produkcji prądu już w maju br. W ciągu ostatnich lat ogniwa słoneczne pojawiły się też na terenie zrobotyzowanego centrum logistycznego w Świebodzinie. Na jego dachu zainstalowano 3,9 tysiąca paneli fotowoltaicznych.

Farmy wiatrowe w Polsce (źródło: Amazon)
Farmy wiatrowe w Polsce (źródło: Amazon)

Farmy wiatrowe Amazona w Wielkopolsce

Teraz firma Amazon ponownie uruchamia nowe inwestycje w czystą energię. Tym razem odnawialnym źródłem energii będzie wiatr, a lokalizacja farm to Jastrowie oraz Okonek, znajdujące się w województwie wielkopolskim. Planowane instalacje mają rozpocząć swoją działalność w drugiej połowie 2025 roku i wygenerować około 113 tysięcy MWh energii w ciągu każdego roku – moc farm szacowana jest na około 53 MW. Jak podsumował Amazon, wszystkie dotychczasowe ekologiczne inwestycje zlokalizowane w Polsce zapewniają moc przekraczającą 140 MW.

Zaangażowanie przedsiębiorstwa w odnawialne źródła energii w Polsce to kolejny krok w dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Realizacja tego celu została ustalona na 2040 rok. Kolejną przyczyną inwestycji jest chęć osiągnięcia 100-procentowego zasilenia globalnej działalności Amazona w czystą energię – misja ta ma zostać spełniona już w 2025 roku.

Farmy wiatrowe w Polsce (źródło: Amazon)
Farmy wiatrowe w Polsce (źródło: Amazon)

Inwestycje wpisują się także w proces dekarbonizacji sektora energetycznego w Polsce. Na terenie naszego kraju udział paliw kopalnych w produkcji prądu wynosi aż 61%, natomiast w UE jest to około 12%.