Baterie pod czujnym okiem Rady Europejskiej. Nowe rozporządzenie obejmuje cały cykl ich życia
(fot. Dušan Cvetanović / Pexels, CC0)

Baterie pod czujnym okiem Rady Europejskiej. Nowe rozporządzenie obejmuje cały cykl ich życia

Rada Europejska przyjęła nowe rozporządzenie, które wkrótce wejdzie w życie. Reguluje ono tzw. cykl życia baterii, a więc czas od ich produkcji, aż po recykling. Wszystko po to, aby te istotne dla nas produkty były bardziej ekologiczne, konkurencyjne, a przede wszystkim nie generowały zagrożeń środowiskowych.

Problematyczne baterie, bez których nie można redukować śladu węglowego

Baterie i akumulatory są kolejną z podstaw naszego codziennego funkcjonowania, szczególnie teraz, w dobie, gdy inwestujemy w samochody, hulajnogi czy rowery elektryczne. Z uwagi na to, że problem będzie sukcesywnie narastał, już teraz Rada i Parlament Europejski postanowiły wprowadzić nowe regulacje, które zapobiegną ekologicznej katastrofie, a także pozwolą odzyskać cenne zasoby, wykorzystywane do produkcji baterii.

Nowe rozporządzenie, wydane przez Parlament Europejski i Radę, jest kierowane do producentów każdego rodzaju baterii, zarówno przenośnych i przemysłowych, jak i akumulatorów, umieszczanych w licznych pojazdach.

Celem nowych regulacji jest stworzenie gospodarki bateriami w obiegu zamkniętym. Oznacza to, ze przepisy będą teraz określały wymogi postępowania z zużytymi produktami, a także zasadami ich zbiórki, aby możliwa była realizacja odzysku istotnych materiałów oraz uniezależnienie się od państw trzecich.

Baterie (źródło: Pixabay)
Baterie (źródło: Pixabay)

Poziomy odzysku i zbiórek baterii oraz akumulatorów

Jak wynika z najnowszego rozporządzenia, producenci są zobowiązani do zbierania zużytych baterii przenośnych w 63% – cel ten należy osiągnąć do końca 2027 roku. Trzy lata później zakres ten ma wzrosnąć do 73%. W przypadku akumulatorów pochodzących z lekkich środków transportu producencki cel ma plasować się na poziomie 51% przed końcem 2028 roku oraz 61% do końca 2031 roku.

Odzysk litu ma być realizowany na poziomie 50% do końca 2027 roku, a cztery lata później proces ten ma osiągnąć 80%. Wartości te jednak będą regulowane poprzez użycie aktów delegowanych w zależności od postępów rynku i technologii oraz dostępności do litu.

Minimalne poziomy surowców recyklingowanych w bateriach przemysłowych i akumulatorach, stosowanych w pojazdach i maszynach, ustalane są wstępnie w przypadku kobaltu 16%, ołowiu 85%, litu 6% oraz niklu 6%. Dla baterii niklowo-kadmowych natomiast wydajność recyklingu do końca 2025 roku ma być ustalona na poziomie 80%, a dla innych rodzajów 50%.

Sytuacja zmieni się także nieco wobec nas, czyli konsumentów. Użytkownicy baterii już od 2027 roku będą mogli bez problemu wyjmować i wkładać nowe baterie przenośne w urządzeniach. W przypadku lekkich środków transportu natomiast wymianą tego produktu będą musiały zająć się profesjonalne firmy.