Drony Dronehub w akcji (Źródło: Dronehub)
Drony Dronehub w akcji (Źródło: Dronehub)

Drony nad Rzeszowem. Ruszyły testy w ramach Miejskiej Mobilności Powietrznej

W listopadzie, na terenie Rzeszowa, rozpoczęły się testy lotnicze, w ramach zunifikowanej miejskiej mobilności powietrznej w Unii Europejskiej. Drony mają, między innymi, zapewniać monitoring z miejsc wypadków, a zebrane z lotów dane posłużą do regulacji i standaryzacji lotów w przestrzeni miejskiej UE.

Drony w służbie miastu

Drony głęboko zakorzeniły się w naszym życiu. Prawdopodobnie najpopularniejsze ich zastosowanie to kręcenie filmów i ujęć z lotu ptaka, jednak nieustannie powstają nowe pomysły wykorzystania dronów, choćby do wspierania montażu urządzeń telekomunikacyjnych i inwentaryzacji, transportu publicznego czy medycznego.  Jednak coraz więcej dronów to coraz większe niebezpieczeństwo wypadków i powietrznych kolizji. Najnowszy projekt, który ruszył w Rzeszowie, ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

W ramach projektu Miejskiej Mobilności Powietrznej finansowanego ze środków unijnego organu SESAR (Single European Sky ATM Research), rozpoczęto testy lotnicze. Celem projektu jest stworzenie jednolitych dla całej Unii Europejskiej standardów i regulacji dotyczących ruchu lotniczego. Ma to pozwolić na zwiększenie liczby jednostek powietrznych (samoloty, drony i inne) na niebie przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa. W jaki sposób?

Polska firma Dronehub, europejski lider systemów mobilnych dronów w pudełku, przy wsparciu Honeywell oraz Altitude Angel,  zrealizuje około 160 lotów nad Doliną Lotniczą w Rzeszowie w formie 3 scenariuszy. Pierwszy to wsparcie służb ratowniczych w monitoringu miejsc wypadków, drugi to wykonywanie serii zdjęć orto- i fotogrametrycznych na potrzeby instytucji publicznych, a trzeci to transportu defibrylatorów AED.

Drony Dronehub w akcji (Źródło: Dronehub)
Drony Dronehub w akcji (Źródło: Dronehub)

Służba miastu, która dostarczy cennych informacji

Dzięki realizacji tak dużej ilości lotów, których zakończenie przewidywane jest na czerwiec 2022, Dronehub chce sprawdzić, jak drony reagują np. na warunki pogodowe czy architekturę miasta. Umożliwi to dopracowanie sprzętu i oprogramowania do rzeczywistych warunków i umożliwi jeszcze skuteczniejsze wspieranie służb publicznych.  

Ostateczne wnioski z prób zostaną wykorzystane do przygotowania skuteczniejszych i bezpieczniejszych regulacji zarządzania ruchem dronów w Unii.