Elektroniczny dotyk (źródło: Pixabay)
Elektroniczny dotyk (źródło: Pixabay)

Żywica drukowana w 3D pomaga w stworzeniu czytnika Braille’a zakładanego na palec

Badacze opracowali nowy rodzaj materiału, który może być drukowany w 3D. Fotopolimerowa żywica stała się podstawą stworzenia wynalazku do noszenia na palcu przez osoby niewidome i niedowidzące. Sprzęt ten „odczytuje” wiadomości tekstowe, tłumacząc je na alfabet Braille’a.

Innowacyjny materiał przyszłością dla wearables

Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory oraz Meta opracowali zupełnie nowy materiał, który sprawdzi się w urządzeniach typu wearable. Innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje wydruk 3D oraz pozwala na odtwarzanie cech tkanki biologicznej, dając szansę rozwoju kolejnych sprzętów dla rozszerzonej rzeczywistości.

Opracowany przez badaczy materiał jest żywicą fotopolimerową, którą można użyć do drukowania elementów urządzeń w 3D z udziałem specjalnego naświetlania, dając szansę na tworzenie gładkich gradientów, przypominających naturalne tkanki. Miękka forma, zamiast sztywności, jest podstawą tworzenia dopasowanych urządzeń elektronicznych.

Żywica fotopolimerowa (źródło: Lawrence Livermore National Laboratory)
Żywica fotopolimerowa (źródło: Lawrence Livermore National Laboratory)

Praca ta stała się sposobem na sprawdzenie, czy możliwe jest wydrukowanie pojedynczego, ciągłego elementu mechanicznego o różnych poziomach sztywności i miękkości. Doświadczenie to zostało zakończone sukcesem, a do zróżnicowania powierzchni sprzętu wykorzystano dawkę światła o zróżnicowanej intensywności, która odpowiedzialna była za kontrolowanie modułu. Im niższa intensywność wiązki, tym bardziej miękki stawał się materiał.

Innowacyjna żywica wykorzystana do sprzętu brajlowskiego

Zespół naukowców użył swojego nowo opracowanego materiału do wytworzenia przenośnego i niedrogiego sprzętu brajlowskiego, który jest w stanie „tłumaczyć” tekst na alfabet Braille’a na bieżąco. Wynalazek zostaje założony na palec użytkownika, a także podłączony do smartfona oraz powietrznej pompki.

Żywica fotopolimerowa (źródło: Lawrence Livermore National Laboratory)
Żywica fotopolimerowa (źródło: Lawrence Livermore National Laboratory)

Dzięki temu urządzenie wypełnia się powietrzem w odpowiednich punktach w taki sposób, aby deformować się i generować „litery” na powierzchni palca. Odpowiadają one tekstowi wiadomości przesłanej na sprzęt mobilny użytkownika. Osoba niewidoma czy niedowidząca może w ten sposób bez większego problemu zapoznawać się z przesłanymi na smartfon informacjami.

Uzyskany materiał, stanowiący podstawę innowacyjnych wynalazków przyszłości, jest rozciągliwy około 200 razy bardziej względem właściwości, jakie otrzymał pierwotnie. Wytrzymałość wzrasta także 10-krotnie.