Dwutlenek węgla CO2 emisja zanieczyszczenia fabryka
fot. Pixabay

Elektrownie węglowe będą zamieniane na jądrowe?

Firma Holtec International znalazła rozwiązanie na zagospodarowanie starych, wygaszanych już elektrowni węglowych. Ma zamiar przekwalifikować je na obiekty zasilane małymi reaktorami jądrowymi. W jaki sposób mogłoby to działać?

Modułowe reaktory jądrowe w zamian za elektrownie węglowe

Świat powoli stara się redukować udział węgla w energetyce, jednak same odnawialne źródła energii, często jednak niestabilne, nie są w stanie zapewnić pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Dlatego też poszukiwane są nowe metody pozyskania czystej i zielonej energii.

Jedną z alternatyw dla elektrowni węglowych jest atom, a firma Holtec International wpadła na pomysł wykorzystania starych, wygaszonych elektrowni na paliwo stałe, które swoją drogą zajmują ogromne tereny i zastosowania w nich małych reaktorów jądrowych.

Zestaw reaktorów modułowych, źródło: Holtec International
Zestaw reaktorów modułowych, źródło: Holtec International

Przedsiębiorstwo odnalazło sposób na przekwalifikowanie elektrowni węglowych w jądrowe. Firma jest na etapie patentowania swojego rozwiązania, które miałoby wykorzystać układ wielostopniowych sprężarek. Właśnie ten element tradycyjnej elektrowni na węgiel mógłby pozwolić na takie przekształcenie.

Technologia i oczekiwanie na opatentowanie

Opracowane, ale jeszcze nieopatentowane rozwiązanie, wiąże się z zastąpieniem kotła małym, modułowym reaktorem SMR-160. Taka metoda mogłaby podnieść niską entalpię pary i jej ciśnienie, a co za tym idzie – przegrzać ją i zasilać już istniejące turbogeneratory.

Wprowadzenie tej koncepcji do przedwcześnie likwidowanych kotłów na węgiel zapobiegnie zaprzestaniu produkcji prądu i ciepła, ale również nie pozwoli na pozostawienie ogromnego terenu, na którym lokalizowane są elektrownie na to paliwo kopalniane.

Ponadto, osoby obecnie zatrudnione, nie zostaną pozbawione pracy, ze względu na potrzebę prowadzenia konserwacji i obsługi nadal użytkowanego turbogeneratora i innych elementów nowej, a jednocześnie starej, elektrowni. Firma Holtec International jest również w trakcie opracowywania koncepcji, która pozwoli na połączenie ogniw fotowoltaicznych z systemem reaktorów SMR-160.

Zmiany źródeł energii elektrycznej są konieczne, szczególnie przez wzgląd na ilość substancji emitowanych podczas spalania paliw kopalnych, ale również przez zbliżające się ich niedobory. Przekwalifikowanie obecnych terenów przeznaczonych pod energetykę węglową byłoby właściwą drogą do zmian w energetyce światowej.