(źródło: Ghost)
(źródło: Ghost)

Ghost, czyli anonimowy czat grupy z dostępem do ChatGPT

Aplikacja Ghost jest formą anonimowego medium społecznościowego, które pozwala na tworzenie grup do 50 osób, a także dołączenie ChatGPT do rozmów w anonimowej grupie.

Aplikacja Ghost, czyli powiedz swojej grupie, co myślisz, bez ujawniania tożsamości

Ghost jest nową formą mediów społecznościowych, które pozwalają na komunikowanie się w sposób całkowicie anonimowy. Dzięki uruchomionemu czatowi, użytkownicy mają możliwość udostępniania anonimowych wiadomości na czasie grupowym, gdzie mogą zadawać pytania, żartować, a wszystko to bez ujawniania swojej tożsamości. Zadawanie pytań w grupie może odbywać się poprzez kierowanie ich do ChatGPT, co widoczne jest bezpośrednio w obrębie czatu.

Jak wyjaśnia założyciel, Cem Kozinoglu, działanie aplikacji opiera się o Ghost Protocol, będący systemem wykorzystującym tzw. dowody z wiedzą zerową w urządzeniu użytkownika końcowego. Dzięki temu aplikacja zna dane konkretnego użytkownika, jednak nie trafiają one już do firmy.

Możliwość anonimowych rozmów jest potrzebna

Czat anonimowy jest społeczeństwu potrzebny, szczególnie młodym ludziom, którzy pragną anonimowo zadawać pytania konkretnej grupie, takiej jak na przykład klasa. Wśród opcji aplikacji Ghost mają z czasem pojawić się także ukryte wiadomości czy typu „zgadnij kto”.

Aplikacja daje również możliwość zgłaszania wiadomości. W przypadku, gdy wiadomości anonimowe zostaną zgłoszone przez dwóch użytkowników, kolejne wiadomości od danego użytkownika zostaną zablokowane w konkretnym czacie grupowym. Jeśli natomiast zdarzy się sytuacja, w której trzy różne grupy zgłoszą konkretną anonimową tożsamość, spowoduje to automatyczną blokadę danego użytkownika, który nie będzie mógł publikować w żadnym z czatów grupowych. Czaty grupowe mają ograniczoną do 50 liczbę użytkowników, co dość znacznie odróżnia je od choćby aplikacji Telegram.

Wdrożenie ChatGPT do aplikacji Ghost pozwala również na zadawanie pytań botowi, a generowane odpowiedzi wyświetlają się bezpośrednio w czacie i są dostępne dla wszystkich użytkowników, znajdujących się w danej grupie.