Bard (źródło: Google)
Bard (źródło: Google)

Bard zaktualizowany. Jakie nowe funkcje oferuje?

Google ponownie aktualizuje wydajny model językowy PaLM 2, a co za tym idzie swojego chatbota sztucznej inteligencji. Bard otrzymuje teraz dostęp do popularnych narzędzi Workspace, w tym do Gmaila, Dokumentów czy Dysku Google. Jakie nowe funkcje trafiają do użytkowników?

Rozwój sztucznej inteligencji Google

Od 13 lipca 2023 roku możemy korzystać z możliwości chatbota AI produkcji Google, znanego pod nazwą Bard. Ten sukcesywnie rozwijający się eksperyment stał się ciekawą odmianą dla tradycyjnej wyszukiwarki, dzięki odpowiedziom generowanym przez sztuczną inteligencję. Choć to narzędzie AI nie jest doskonałe i często zdarza się, że otrzymane rezultaty nie są właściwe, twórcy nieustannie wprowadzają nowe możliwości, a także ulepszają dotychczasowe funkcje.

Poza tym, że chatbot AI Google stanowi innowacyjną wersję wyszukiwarki, może również pomóc w tworzeniu dokumentów, które zawierają na przykład plany podróży, opracowywaniu terminów naukowych czy reklam. Teraz jednak bot sztucznej inteligencji może łatwiej dostosowywać odpowiedzi do potrzeb, wyrażanych przez użytkownika, ułatwiając jego codzienne życie.

Nowe funkcje Barda (źródło: Google)
Nowe funkcje Barda (źródło: Google)

Choć Bard otrzymał dużo więcej funkcji, nie były one dotychczas dostępne dla Polaków i w języku polskim. Teraz jednak zaawansowane funkcje obsługiwane w języku angielskim trafiają również do 40 innych języków. Chatbot AI zostaje zintegrowany z często używanymi aplikacjami i usługami.

Funkcjonalność chatbota Barda

Google rozwija się, a nowe funkcje dotyczą przede wszystkim przesyłania obrazów, dzięki użyciu Obiektywu Google, oraz otrzymywania odpowiedzi od chatbota w postaci grafik w obrębie wyszukiwarki. Ponadto możliwe jest modyfikowanie otrzymywanych odpowiedzi.

Bard zaktualizowany. Jakie nowe funkcje oferuje?

Technologiczny gigant uruchamia także angielską wersję rozszerzeń dedykowanych dla swojego chatbota. Oznacza to, że to popularne narzędzie AI będzie mogło zostać wykorzystane w popularnych narzędziach w tym Gmail, Dokumenty, Dysk, Mapy, YouTube, a także Loty i hotele. Bard może okazać się pomocny w codziennych pracach i zadaniach takich, jak odnajdowanie plików, tworzenie podsumowań czy planów wyjazdowych.

Chatbot AI Google otrzymał także dostęp do łatwego sprawdzania poprawności wygenerowanych odpowiedzi. Bard pozwala teraz na weryfikowanie informacji, dzięki przekierowaniu do Google Research oraz DeepMind.