zelp maska dla krów
zelp maska dla krów

Emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się dzięki… maskom dla krów?

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie powoli staje się coraz bardziej powszechne. Niedawno pisaliśmy o traktorach John Deere, które być może już niedługo będą współpracować ze sztuczną inteligencją. Teraz czas na kolejny zaskakujący projekt. Tym razem dotyczy on zwierząt hodowlanych i tego, jaki wpływ mają na naturę. Przedstawiamy maski dla krów! Tylko po co mają je zakładać?

Maska neutralizująca gazy z beknięć

Brytyjski następca tronu książę Karol jest patronem konkursu Terra Carta Design Lab, którego celem jest stworzenie rozwiązań, które będą miały bezpośredni wpływ na kryzys klimatyczny. Co roku wybierane są najlepsze prace, mające jak największe szanse powodzenia. W tym roku jedną z czterech nagród zdobyła grupa projektowa Zelp, która postanowiła stworzyć dość nietypową maskę przeznaczoną dla zwierząt. Jej zadaniem jest neutralizacja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku… beknięć krów. Uczestnicy tego innowacyjnego projektu dostali 50 tysięcy funtów, które mają im pomóc w dalszym jego rozwoju.

Wiele największych problemów, z jakimi mierzyła się ludzkość, rozwiązano dzięki genialnym pomysłom. Kryzys klimatyczny nie jest wyjątkiem, to jest poważne wyzwanie dla wynalazców.

Powiedział Greg Jackson, jeden z jurorów konkursu Terra Carta Design Lab.

Ile metanu podczas beknięć wydzielają krowy?

Okazuje się, że niestety dość dużo — codziennie każda z 1,5 miliarda krów na świecie wytwarza nawet 500 litrów metanu. Gaz ten przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego ponad 80 razy bardziej niż na przykład dwutlenek węgla. Dlatego, jeśli mamy zamiar walczyć z kryzysem klimatycznym na świecie, jego ograniczenie powinno stać się dla nas priorytetem.

Krowy wydalają go jako produkt uboczny zachodzącego w ich przewodzie pokarmowym procesu trawienia celulozy. Dlaczego w takim razie maski? Gdyż większość gazu emitowana jest przez beknięcia tych zwierząt. Po nałożeniu masek na pysk, metan zostanie rozłożony na mniej szkodliwy z punktu widzenia ocieplenia klimatu dwutlenek węgla i wodę. Dodatkowo do dyspozycji hodowców będzie również dedykowana aplikacja, która wskaże aktualny poziom redukcji metanu oraz inne parametry dotyczące zdrowia czy płodności bydła.

Jakie inne prace zostały wyróżnione?

Terra Carta Design Lab zawsze cieszy się sporym powodzeniem, tak również było i w tym roku, gdyż zgłoszono aż 125 projektów. Jury miało dość trudne zadanie, jednak ostatecznie oprócz wspomnianych masek wyróżniło jeszcze trzy prace. Pierwsza z nich trafiła do grupy Aeroseeds, która opracowuje projekt wytwarzania z odpadów roślinnych aerodynamicznych “strąków”, które następnie można wykorzystać przy rozsiewaniu nasion. Zespół The Tyre Collective przedstawił maszynę, która wyłapuje mikrocząstki ze zużywających się opon i umożliwia ponowne wykorzystanie materiału. Ostatnia wyróżniona praca to pierwszy w pełni nadający się do recyklingu materiał, z którego zrobiona jest odzież outdoorowa.