Materiał z rdzą (źródło: Pixabay)
Materiał z rdzą (źródło: Pixabay)

Cudowny polimer ze Szwajcarii. Pokona rdzę i naprawi uszkodzone powierzchnie

Naukowcom udało się opracować nowy, polimerowy materiał, pozwalający lepiej chronić powierzchnie przed korozją i naprawić uszkodzenia, spowodowane przez rdzę.

Korozja i rdza przyczyną zniszczeń

Wysokie budynki, mosty, pojazdy – większość konstrukcji, tworzonych przez człowieka, prędzej czy później napotyka problem z uszkodzeniami w postaci rdzy. Jej warstwa powstaje w procesie korozji, która opiera się o reakcję żelaza z wodą i tlenem, co prowadzi do powstania wodorotlenków, uwodnionych tlenków oraz węglanów, przybierających formę brunatnoczerwoną.

Szwajcarskim naukowcom udało się stworzyć polimer, który jest w stanie ochronić konstrukcje i wszelkie powierzchnie przed procesem korozji. Materiał, powstały na ETH Zurich, nazywany jest PPM, czyli poli(fenylenometylenem), a jego domieszanie do farby, podgrzanie oraz rozpylenie pozwala na utworzenie zestalonej warstwy. Materiał ten jest w stanie wskazać uszkodzenia w postaci dziur i pęknięć przez brak fluorescencji. Jednak to nie wszystko, co potrafi ten wynalazek.

Materiał polimerowy na rdzę

Fluorescencyjna ochrona przed korozją na metalowej płytce (źródło: ETH Zurich, zdjęcie: Marco D'Elia)
Fluorescencyjna ochrona przed korozją na metalowej płytce (źródło: ETH Zurich, zdjęcie: Marco D’Elia)

PPM, czyli samonaprawiający się materiał

Nowe odkrycie badaczy jest w stanie również samodzielnie naprawiać uszkodzenia, spowodowane przez rdzę i nie wymaga do tej czynności ingerencji człowieka. Gdy PPM wykona swoje zadania, może zostać w całości usunięty, a następnie zostać poddany procesowi recyklingu, skąd można go użyć ponownie dla innych powierzchni.

Materiał ten jest… dziełem przypadku. Naukowcy opracowali PPM przed około 10 laty, podczas produkcji nanocząstek w rozpuszczalniku organicznym. W trakcie procesu, użyty do badań rozpuszczalnik przyjął formę stałą i dodatkowo fluoryzował, co również zaskoczyło naukowców i zmotywowało do dalszej pracy z tym materiałem.

PPM zostało już przetestowane w laboratoriach, gdzie pokonało rdzę i wykazało się wysoką zdolnością do ochrony przed korozją. Okazało się również, że wystarczy cienka warstwa tego materiału, aby już mógł zapewniać ochronę i naprawiać uszkodzone metale. Stopień recyklingu PPM utrzymuje się na poziomie 95%, dzięki czemu można go wykorzystać kilkukrotnie, a on nie straci większości swoich właściwości.

Na ten moment wynalazek znajduje się w fazie patentowania, a zespół naukowców poszukuje partnera z branży, który zdecyduje się na rozpoczęcie produkcji i dystrybucji PPM.