Zdjęcia drzew (źródło: Meta)
Zdjęcia drzew (źródło: Meta)

Meta opracowała narzędzie do pomiaru wysokości koron drzew. Po co?

W trosce o lasy, Meta opracowała nowe narzędzie, które pozwala zmierzyć wysokość koron drzew. Metoda ta ma pozwolić przewidzieć ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zdolność pochłaniania tego gazu cieplarnianego przez lasy.

Lasy podstawą redukcji dwutlenku węgla i ograniczania globalnego ocieplenia

Lasy są jednym z najistotniejszych ekosystemów życia na Ziemi i stanowią kluczową rolę dla obiegu dwutlenku węgla. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) przedstawił istotę redukowania CO2 w atmosferze jako podstawę ograniczania problemu związanego z globalnym ociepleniem.

Firma Meta natomiast od trzech lat w swojej polityce obrała cel, którym jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 roku. Dlatego też opracowała rozwiązanie technologiczne, które pozwoli na ograniczenie śladu węglowego. Zebrane w narzędziu dane trafiły do bezpłatnych i dostępnych dla wszystkich zbiorów.

Europejski system monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji dwutlenku węgla zostanie teraz usprawniony poprzez ulepszone mapowanie. Podstawowe założenia technologii firmy Meta miały pozwolić na wykrywanie pojedynczych drzew, nawet tych najmniejszych, oraz możliwość jej wykorzystania w każdym miejscu na Ziemi.

Mapa wysokości koron drzew dla Sao Paulo (źródło: Meta)
Mapa wysokości koron drzew dla Sao Paulo (źródło: Meta)

Ulepszenie mapowania ma dać możliwość właścicielom gruntów na dostęp do rynków emisji CO2 oraz spowodować wzrost liczby projektów zajmujących się redukcją dwutlenku węgla w najbardziej potrzebujących tego regionach. Ponadto swobodny dostęp do danych może potencjalnie pomóc w weryfikacji niektórych projektów.

W jaki sposób Meta zmierzy wysokość koron drzew?

Aby było to możliwe, badacze Mety zdecydowali się wykorzystać wiedzę z zakresu mapowania AI oraz nowy model DINOv2, który został niedawno ogłoszony. Globalne mapowanie, oparte na mocy sztucznej inteligencji oraz wysokiej rozdzielczości obrazy, pozwoliły na wykrywanie czaszy drzewa z dużą dokładnością do 50 centymetrów.

Model szkolony na obrazach satelitarnych (źródło: Meta)
Model szkolony na obrazach satelitarnych (źródło: Meta)

Model DINOv2 do tego celu został przeszkolony w oparciu o kolekcję licencjonowanych zdjęć satelitarnych RGB o wysokiej rozdzielczości, tworzonych bezobsługowo przez firmę MAXAR Technologies. Dodatkowo Meta wykorzystała lotnicze i kosmiczne dane rejestrowane przy użyciu metody LiDAR.

Wysoka rozdzielczość, której dokładność sięga 0,5 metra pozwala na mapowanie wysokości koron niezależnie od rzadkości występowania drzew, rodzaju podłoża, runa czy też gatunku. Metoda ta daje szansę na wielkoskalowe przeanalizowanie obrazów, określenie wysokości drzew, a także przewidywanie pochłaniania przez nie dwutlenku węgla.