Czepek AI odczytuje myśli (źródło: Thomas Do, YT)
Czepek AI odczytuje myśli (źródło: Thomas Do, YouTube)

Ten specjalny czepek dzięki AI potrafi odczytać myśli i zamienić je na tekst

W dzisiejszym świecie nauka nieustannie dąży do przełamywania barier i tworzenia rozwiązań, które zmieniają życie. Jednym z najnowszych osiągnięć jest rozwój technologii umożliwiającej zamianę myśli w tekst. Daje ona nadzieję osobom, które ze względu na różne schorzenia nie mogą komunikować się konwencjonalnymi metodami.

Technologia AI: myśli stają się tekstem

Osoby z paraliżem górnego ciała, które nie mogą wyrażać się za pomocą gestów czy mowy, często polegają na systemach śledzących ruchy oczu. Jednak co w przypadku, gdy nawet ta forma komunikacji jest niemożliwa? Tutaj właśnie pojawia się przełomowa technologia przekształcania myśli w tekst.

Naukowcy w ostatnich latach skupili się na metodach konwersji fal mózgowych w tekst. Pojawiały się sensory rejestrujące sygnały mózgowe, czy też takie projekty jak Neuralink Elona Muska. Jednak metody te miały wspólną cechę — potrzebowały interwencji chirurgicznej. Opisywane urządzenie nie wymaga przeprowadzania operacji. Wystarczy specjalny czepek na głowę, który łączy się z komputerem i tłumaczy myśli na słowa.

Proste i skuteczne

Urządzenie to, oparte na technologii elektroencefalografii (EEG), pozwala na odczytywanie aktywności mózgu i przekształcanie myśli w słowa. EEG, często stosowane w postaci specjalnej czapki, odczytuje fale mózgowe powstające podczas różnych aktywności. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa model AI o nazwie DeWave, opracowany przez badaczy z Politechniki w Sidney (UTS), którego przeszkolono na danych z mózgów 29 ochotników.

Proces przekształcania myśli w tekst (źródło Thomas Do, YT)
Proces przekształcania myśli w tekst (źródło: Thomas Do, YouTube)

Jego zadaniem jest interpretacja sygnałów EEG i przekształcanie ich w zrozumiałe formy, takie jak słowa czy zdania — działając jak tłumacz, przetwarza skomplikowane wzory fal mózgowych na tekst. Mimo że system jest bardziej efektywny w dopasowywaniu czasowników niż rzeczowników, osiąga już 40% skuteczność w skali BLEU (algorytm do oceny jakości tłumaczenia automatycznego z jednego języka naturalnego na inny), co jest obiecującym wynikiem.

Profesor CT Lin, jeden z głównych naukowców w tym projekcie, podkreśla, że badanie to jest pierwszą próbą bezpośredniego tłumaczenia surowych fal EEG na język. Dzięki zastosowaniu technik kodowania dyskretnego, ludzie, którzy nie mogą mówić, będą mogli „rozmawiać” za pomocą tekstu.

Perspektywy rozwoju

Naukowcy planują dalszy rozwój tej technologii, dążąc do osiągnięcia 90% skuteczności. Jej wprowadzenie na rynek może zmienić życie osób po udarach czy cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne, oferując im nową formę komunikacji.

W erze, gdzie innowacje technologiczne przekraczają granice wyobraźni, ten wynalazek może stanowić prawdziwy przełom. Daje nadzieję i otwiera nowe możliwości dla tych, którzy dotąd byli pozbawieni głosu.