Wanadowa bateria przepływowa w mieście Dalian
Wanadowa bateria przepływowa w mieście Dalian

Największy magazyn na sprężone powietrze został podłączony do sieci. Osiąga moc 100 MW!

Chiński magazyn na sprężone powietrze już działa. To największy tego typu magazyn na świecie, który znacząco wpłynie na zredukowanie ilości spalanego węgla, a co za tym idzie – zmniejszenie emisji szkodliwych dla ludzi substancji. W jaki sposób działa?

CAES, czyli termodynamika kluczem do magazynowania prądu

Na terenie północnych Chin utworzono największy magazyn na sprężone powietrze, którego moc sięga 100 MW. Magazyn został już podpięty do istniejącej sieci elektroenergetycznej, a jego możliwości technologiczne pozwalają na przechowanie ponad 132 milionów kWh prądu.

Taka ilość magazynowanej energii może być wystarczająca nawet dla 60 tysięcy gospodarstw domowych, a emitowany podczas spalania węgla gaz cieplarniany, jakim jest dwutlenek węgla, może zostać zredukowany nawet o 109 tysięcy ton rocznie.

CAES, czyli Compressed Air Energy Storage, to sposób magazynowania energii przy użyciu sprężonego powietrza. Jego działanie opiera się o szereg przemian termodynamicznych. CAES stosowany jest zazwyczaj tam, gdzie występują nadwyżki energii, a w przypadku wzrostu zapotrzebowania, magazynowana energia może być w łatwy sposób odzyskana i oddana do sieci, poprzez uwolnienie powietrza pod ciśnieniem, co skutkuje napędzaniem turbiny. Za przykład wykorzystania podobnych procesów można uznać elektrownie szczytowo-pompowe.

CAES, który powstał w Chinach działa w oparciu o recykling ciepła, co dodatkowo uniezależnia od dostarczania energii cieplnej z innych, nieodnawialnych źródeł. Wydajność opracowanego systemu sięga ponad 70%, co jak na typowe magazyny jest bardzo dobrym wynikiem.

Chińskie rozwiązania na magazynowanie energii

Chińczycy w ostatnim czasie pokazują wiele nowych i rozbudowanych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na przechowywanie nadwyżek energii powstałych na przykład z odnawialnych źródeł energii.

Zbiorniki elektrolitu w Dalian
Zbiorniki elektrolitu w Dalian (fot. english.iet.cas.cn)

Niedawno, bo we wrześniu w mieście Dalian, uruchomiono największą baterię przepływową, której działanie opiera się o substancje chemiczne. Wywołanie szeregu przemian chemicznych powoduje w szybki i prosty sposób wytworzenie energii cieplnej i prądu.