Emisja dwutlenku węgla na świecie (źródło: NASA)
Emisja dwutlenku węgla na świecie (źródło: NASA)

NASA pokazała emisję dwutlenku w zależności od źródła. Te wizualizacje mogą przerażać

Zastanawiasz się czy dwutlenek węgla, emitowany przez człowieka, faktycznie wpływa na globalne ocieplenie? Zobacz wizualizacje NASA, które pokazują proces rozprzestrzeniania się CO2 w ziemskiej atmosferze.

Dwutlenek węgla, czyli wiodący gaz cieplarniany

Globalne zmiany klimatu są dostrzegane już częściej, a niosące za nimi skutki odczuwa coraz więcej ziemskich mieszkańców. Jedną z przyczyn tego zjawiska są gazy cieplarniane, spośród których najbardziej rozpowszechnionym jest dwutlenek węgla (CO2). Jest on odpowiedzialny za zatrzymywanie mas cieplnych w atmosferze, a co za tym idzie, podniesienie średnich temperatur powietrza.

Ten nurtujący i o ogromnej skali problem zaprezentowała ostatnio Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej na swoich wizualizacjach. Udostępnione filmy, opracowane przez Globalne Biuro Modelowania i Asymilacji NASA, pokazują, w jaki sposób dwutlenek węgla rozprzestrzeniał się w atmosferze Ziemi w 2021 roku.

Wizualizacje NASA i globalne zmiany klimatu, których doświadczamy

Zaprezentowane na filmach symulacje pokazują generowanie CO2 z kolorystycznym podziałem źródeł pochodzenia danych mas tego gazu. W ten sposób wyróżniono paliwa kopalne, które zaznaczono na pomarańczowo, spalanie biomasy na czerwono, emisję dwutlenku węgla z ekosystemów lądowych na zielono natomiast z oceanów na niebiesko.

Poza ogromnymi masami można dostrzec także kropki w kolorze zielonym oraz niebieskim, które pokazują absorpcję, a więc pochłanianie tego, wbrew pozorom, szkodliwego gazu cieplarnianego.

Ekosystemy lądowe i oceaniczne działają dwojako. W sezonach wegetacyjnych rośliny są doskonałym „pochłaniaczem” zanieczyszczeń, dzięki procesowi fotosyntezy, jednak w miesiącach zimowych również emitują CO2.

Podobna sytuacja zachodzi w ciągu każdej doby, kiedy to w dzień rośliny pochłaniają dwutlenek węgla, jednak nocą go oddają.

NASA udostępniła kilka wizualizacji, które podzielone są w zależności od kontynentów. W filmie obejmującym Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Nad Starym Kontynentem można dostrzec znaczący udział emisji generowany z paliw kopalnianych, nad Afryką zaś dwutlenek węgla pochodzący z pożarów.