Sojusz dla OpenUSD (źródło: Apple)
Sojusz dla OpenUSD (źródło: Apple)

Czas na otwarte standardy treści 3D. Giganci w sojuszu OpenUSD

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk oraz NVIDIA utworzyły sojusz dla organizacji Alliance for OpenUSD (AOUSD). Jej celem jest promowanie interoperacyjności treści wyświetlanych w 3D poprzez tzw. Opis Sceny Uniwersalnej (Universal Scene Description, USD). Co ma przynieść to porozumienie i na czym polega w praktyce?

Sojusz na rzecz rozwoju technologii 3D

Alliance for OpenUSD (AOUSD) jest otwartą organizacją non-profit, zajmującą się wprowadzaniem standaryzacji ekosystemu 3D. Jej celem jest umożliwienie programistom oraz twórcom treści komponowanie, symulowanie i opisywanie projektów trójwymiarowych o dużych rozmiarach. Rozwiązanie to jest również szansą na rozwój większej liczby produktów, które pozwalają na obsługę trójwymiarowych obiektów.

Wiodącą firmą dla tego przedsięwzięcia jest Pixar Animation Studios, a sama technologia OpenUSD ma zapewnić prawdziwą interoperacyjność wielu narzędzi i danych. Rozwiązanie to nie tylko format pliku czy sojusz, ale pełnoprawna platforma o zdecydowanie powszechniejszym dostępie i kompatybilności. Planowany projekt realizowany jest w JDF Fundacji Linuksa.

Sojusz dla OpenUSD dla wsparcia otwartych  standardów treści 3D (źródło: Apple)
Sojusz dla OpenUSD (źródło: Apple)

Praktyczne zastosowania nowej platformy

Zadaniem firm, które dołączyły do sojuszu OpenUSD, będzie opracowanie pisemnej specyfikacji, która poszerzy kompatybilność poszczególnych produktów i je znormalizuje. Te działania w praktyce oznaczają, że przed twórcami i programistami, ale również przed ludźmi spoza tych technologii, pojawia się ogromna szansa na wprowadzenie twórczości Pixara do innych dziedzin. Projekt został otwarty w 2016 roku.

Ta wszechstronna platforma, technologia i pełen ekosystem ma pozwolić na wdrożenie obiektów tworzonych w 3D nie tylko do branży filmowej, ale również do architektury, inżynierii, budownictwa, motoryzacji, a także produkcji. Przykładem programów do tworzenia treści w trójwymiarze jest Maya, Houdini, Autodesk 3ds Max czy Adobe Substance 3D Designer.

OpenUSD prawdopodobnie zaznaczy swój udział również w Metaverse, a więc możliwości platformy najpewniej będzie można doświadczyć też w głośnym zestawie Apple Vision Pro.