Serce (źródło: MIT)
Serce (źródło: MIT)

Uczenie maszynowe może pomóc w zabiegu ablacji serca

Uszkodzenia serca zdarzają się niezwykle często, dlatego też poszukiwane są metody badań, które przyspieszą przeprowadzenie zabiegów ratujących zdrowie i życie. Naukowcy z KIT postanowili wykorzystać uczenie maszynowe, aby wspomogło kardiochirurgów podczas ablacji serca. W jaki sposób?

Problematyka chorób serca i ich leczenie

Serce jest jednym z najważniejszych organów ludzkiego ciała, jego zadaniem jest pompowanie krwi w taki sposób, aby każdy fragment organizmu został nią zasilony. Tę wiedzę znamy już z podstawówki, jednak o jego zaburzeniach często wiemy niewiele. Ich pokłosiem może być nawet 17 milionów zgonów rocznie, z czego 25% w sposób nagły.

Jednym z pierwszych i częstych przesłanek problemów z sercem są arytmie, a więc zaburzenia jego rytmu, który w normalnej sytuacji kontrolowany jest przez węzeł zatokowo-przedsionkowy, ulokowany w lewym przedsionku organu. Pojawiające się dodatkowe skurcze zazwyczaj mają swoje źródło w dodatkowych sygnałach elektrycznych, które w niektórych przypadkach, takich jak częstoskurcze komorowe, mogą powodować uszkodzenia narządu, a co za tym idzie – zagrażać zdrowiu i życiu.

Gdy jednak tego typu arytmia już się pojawi, jedną z metod leczenia jest ablacja serca, która polega na celowym uszkodzeniu tkanek narządu przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości za pomocą cewnika. Aby jednak zabieg mógł się odbyć, konieczne jest zapoznanie się z geometrią organu pacjenta, co oznacza, że podstawowe badanie w postaci EKG nie jest wystarczające i pojawia się konieczność wykonania badania tomografem komputerowym. Naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) mają pomysł, aby do identyfikacji pochodzenia skurczów wykorzystać uczenie maszynowe.

Reprezentacja współrzędnych komór i uczenie maszynowe jako pomoc w ablacji (źródło: KIT)
Reprezentacja współrzędnych komór (źródło: KIT)

Uczenie maszynowe sposobem na nieinwazyjne modelowanie serca pacjenta

Jak twierdzą pomysłodawcy, sposób na wykorzystanie deep learning i sieci neuronowych pozwoliłby na nieinwazyjne modelowanie serca, które nie wymagałoby wykonania tomografii komputerowej. Technologia oparta o uczenie maszynowe na podstawie sygnałów EKG generuje geometrię narządu pacjenta i lokalizuje dodatkowe skurcze komorowe, będące źródłem problemów ze zdrowiem.

Do systemu wykorzystuje się konwolucyjne sieci neuronowe (CNN), które są w stanie przetworzyć dużą liczbę danych w formie siatki oraz wyodrębnić szczegółowe i wyróżniające cechy. Model został przeszkolony w oparciu o symulacje tworzące 1,8 miliona dodatkowych skurczy w zapisie EKG.

Skuteczność tej metody podczas testów w 82% przypadków oceniono jako prawidłowe.