sztuczna inteligencja AI (źródło: Pixabay)
Sztuczna inteligencja AI (źródło: Pixabay)

Sztuczna inteligencja w Polsce: powstanie pierwszy otwarty wielki model językowy

Zespoły naukowe z naszego kraju zawarły porozumienie, w ramach którego ma zostać utworzony wielki, polski, otwarty i darmowy model językowy. Badacze planują także opracowanie inteligentnego asystenta, mogącego stać się w przyszłości pomocnikiem w urzędach czy punktach obsługi.

Rozwój modeli językowych ze zbyt małym udziałem polskich tekstów

W ciągu ostatniego roku mogliśmy przyglądać się potężnemu rozwojowi modeli oraz narzędzi opartych o AI. Sztuczna inteligencja umożliwia nam już generowanie treści, obrazów, a nawet filmów czy muzyki. Chociaż nasz kraj otrzymał dostęp do wielu z nich, najczęściej przychodzi nam korzystać z języków obcych, a – co za tym idzie – sztuczna inteligencja w tzw. naturalnym języku polskim praktycznie nie istnieje.

Boty, takie jak ChatGPT, Google Bard czy Microsoft Bing, choć tworzą treści w naszym rodzimym, dość złożonym języku, popełniają mnóstwo błędów. Wszystko dlatego, że modele, o które opierają się te popularne narzędzia, nie zostały wystarczająco wytrenowane oraz prawdopodobnie zyskały zbyt mały dostęp do polskich treści.

Dlatego też sześć jednostek naukowych z naszego kraju podjęło kroki w kierunku utworzenia polskiego wielkiego modelu językowego (PLLum – Polish Large Language Universal Model). Planowana technologia ma być otwarta oraz darmowa.

Polscy naukowcy tworzą otwarty wielki model językowy PLLuM (źródło: NASK)
Polscy naukowcy tworzą otwarty wielki model językowy PLLuM (źródło: NASK)

Plany polskiego konsorcjum

Sztuczna inteligencja dla Polaków będzie powstawać dzięki zespołom naukowym z Politechniki Wrocławskiej, Państwowego Instytutu Badawczego (NASK), Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI PIB), Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Slawistyki PAN.

Powstałe w dniu 29 listopada 2023 roku konsorcjum ma zamiar stworzyć pierwszy polskojęzyczny otwarty duży model językowy. Co więcej, planowana sztuczna inteligencja ma pozwolić na opracowanie inteligentnego asystenta. Utworzenie PLLum ma pozwolić na opracowanie bardziej dostępnego dla polskich przedsiębiorców modelu.

Wielkie modele językowe stały się uniwersalnymi, podstawowymi silnikami dla przetwarzania języka naturalnego, ale ich zbudowanie czy dotrenowanie przekracza możliwości polskich przedsiębiorców.

prof. Maciej Piasecki, kierownik projektu po stronie Politechniki Wrocławskiej, lidera konsorcjum

Jak zaznaczają naukowcy, PLLum to nie tylko szansa dla badaczy czy przedsiębiorców, ale szansa na korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji przez każdego Polaka. Opracowanie inteligentnego asystenta, który z czasem mógłby stać się pomocnikiem m.in. w punktach obsługi czy urzędach, a także pozwolić na korzystanie z AI przez osoby wykluczone cyfrowo.