Miasto Warszawa (źródło: Pixabay)
Miasto Warszawa (źródło: Pixabay)

Skanowanie uszkodzeń ulic Warszawy. Podsumowanie testów nowego systemu w 2022 roku

Tegoroczne patrolowanie warszawskich dróg pod względem jej uszkodzeń zostało przeprowadzone w nowej formie. Pogotowie Drogowe ZDM posadziło pracownika przed komputerem, co znacząco zwiększyło skuteczność wykrywania nieprawidłowości.

Dotychczasowe kontrolowanie usterek w infrastrukturze Warszawy

W warszawskim Pogotowiu Drogowym ZDM od lat działają zespoły, których zadaniem jest patrolowanie dróg zlokalizowanych na terenie miasta. Dotychczas dwuosobowe zespoły pracowników wyjeżdżały na ulice Warszawy, rozglądały się w trakcie jazdy i rejestrowały dostrzeżone nieprawidłowości, a następnie zgłaszano je do systemu i przesyłano do właściwego podmiotu, odpowiedzialnego za utrzymanie drogi czy obiektu. Do nieprawidłowości należą na przykład przewrócone znaki drogowe, dziury w drogach, uszkodzone słupki, ekrany energochłonne czy też nielegalnie umiejscowione reklamy.

2022 rok przyniósł jednak zmiany w obrębie skanowania ulic, a istniejące tam Pogotowie Drogowe stworzyło testowy system, mający na celu zwiększenie skuteczności. Pracownicy jeżdżący po mieście byli w stanie przeskanować około 40 do 50 kilometrów dróg w ciągu jednego dnia, rejestrując na tak sporym odcinku zaledwie około 30 usterek w infrastrukturze drogowej.

Testowy system skanowania ulic Warszawy

Pogotowie Drogowe ZDM zdecydowało się na wykorzystanie skanowania laserowego, którego elementy umiejscowiono na dachu samochodu patrolowego. Pracownik, zajmujący się rejestrowaniem nieprawidłowości, pozostał w biurze, skąd na bieżąco, przy wykorzystaniu oprogramowania OPEGIEKA, tworzył zgłoszenia w obrębie wszelkich usterek dostrzeżonych w infrastrukturze Warszawy.

Street Smart, źródło: OPEGIEKA
Street Smart, źródło: OPEGIEKA

W ciągu jednego dnia osoba siedząca w biurze była w stanie przeprowadzić kontrolę około 10 do 15 kilometrów dróg. Jest to faktycznie mniej niż oferowane w trybie terenowym 40 do 50 kilometrów, jednak skutkuje to zdecydowanie wyższą jakością i odnalezieniem ponad tysiąca usterek.

Pracownicy kontrolujący w zdalnej formie bez problemu odnajdywali nieprawidłowości, które w trakcie dotychczas stosowanego systemu umykały kontrolerom. System wykrywania wszelkich awarii wspierany jest również przez mieszkańców Warszawy, którzy pod numerem 19115 mogą zgłaszać zauważone nieprawidłowości.