(źródło: Starlink)
(źródło: Starlink)

Jak szybki w Polsce jest Starlink, czyli „internet z satelity” Elona Muska?

Jak wynika z informacji ekspertów, do 2030 roku wokół Ziemi krążyć może nawet 58 tysięcy satelitów. Oznacza to, że ich liczba wzrośnie o niemalże 725% w porównaniu do obecnie trwającego 2023 roku. Firma Ookla podsumowała dane dotyczące internetu satelitarnego, dostępnego na terenie Europy, Afryki oraz Oceanii w drugim kwartale br. od dostawców takich, jak Starlink, Viasat oraz Skylogic SpaceX.

Prędkość internetu satelitarnego w Europie

Badania firmy Ookla zostały przeprowadzone w oparciu o Speedtest Intelligence. Podczas ich trwania poproszono użytkowników o ocenę NPS (Net Promoter Score), który jest wskaźnikiem mówiącym o prawdopodobieństwie polecenia swojego usługodawcy firmie lub znajomym. Opinia ta wystawiana jest w skali od 0 do 10, gdzie ocena 0-6 oznacza krytyków, 7-8 osoby pasywne, natomiast 9-10 promotorów. Tak zgromadzone dane podlegają obliczeniom wskaźnika NPS, a więc różnicy pomiędzy promotorami a krytykami, przemnożonej przez 100. Wyniki powyżej wartości 0 wskazują, czy odbiorcy danej usługi są tzw. lojalni.

Użytkownicy, korzystający z usług Starlink na terenie Francji, Niemiec, Włoch, Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii, zdobyli dużo lepsze wyniki w porównaniu do wszystkich dostawców, oferujących internet szerokopasmowy. Najlepszym poziomem wskaźnika NPS charakteryzowała się Francja, gdzie uzyskano wynik rzędu 15,98, zapewniając prędkość pobierania na poziomie 165,37 Mb/s, przy czym Starlink oferuje prędkość 107,56 Mb/s.

Internet satelitarny Starlink na terenie Polski

Prędkość pobierania Starlink na terenie Europy w porównaniu do zeszłego roku jest taka sama (z odchyłem -5% do +5%) lub lepsza (powyżej 5%). W 15 krajach stała się wyższa, natomiast w 8 krajach uległa obniżeniu. Co jednak najistotniejsze, wśród 27 krajów zbadanych podczas drugiego kwartału 2023 roku, Starlink zapewnił większą łączną prędkość aniżeli wszyscy dostawcy internetu szerokopasmowego.

W Polsce, podobnie jak m. in. w Hiszpanii, Rumunii, Danii i Francji, internet pochodzący z satelitów osiągał niższą prędkość pobierania w porównaniu do łącznej prędkości dostawców stacjonarnego internetu szerokopasmowego.

Jak wynika z badań Ookla, prędkość internetu satelitarnego w drugim kwartale 2023 roku w większości plasowała się na poziomie 10 do 15 Mb/s, za wyjątkiem sześciu europejskich krajów, w których osiągana prędkość przekraczała 15 Mb/s. W Polsce zapewniona prędkość sięgała zaledwie 9,11 Mb/s.