Ziemia
Ziemia (fot. Pixabay)

Tajemnice kosmiczne w sercu Meksyku: czy istnieje życie pozaziemskie?

Kilka dni temu meksykański Kongres stał się miejscem prezentacji, podczas której przedstawiono wysuszone ciała, przypominające mumie. Znalezisko to zostało odkryte w Peru, a jego wiek szacuje się na około 1000 lat. Co ciekawe, niektóre badania sugerują, że nie pochodzą one od żadnego znanego gatunku ludzkiego.

Ufologia w centrum uwagi

Przy prezentacji, której przewodniczył znany dziennikarz i badacz zjawisk pozaziemskich, Jaime Maussan, zwrócono uwagę na kilka kluczowych faktów dotyczących tych tajemniczych ciał. Zostały one znalezione w kopalni ziemi okrzemkowej w Peru, a badania, przeprowadzone przez Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku, sugerują ich pozaziemskie pochodzenie.

Chociaż przeszłość Maussana zawiera pewne kontrowersje, związane z twierdzeniami o innych rzekomo pozaziemskich mumiach, które zostały obalone, jego ostatnie odkrycie nadal budzi zainteresowanie.

Rzekome ciała kosmitów w Meksyku (źródło: Twitter)
Rzekome ciała kosmitów w Meksyku (źródło: Twitter)

NASA dołącza do dyskusji

Tymczasem nie tylko Meksyk zajmuje się zagadką niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO). Amerykańska agencja kosmiczna NASA również skupia się na tym fenomenie. W niedawno opublikowanym raporcie, dotyczącym setek obserwacji UFO stwierdzono, że nie ma dowodów na to, że za niewyjaśnionymi zjawiskami stoją obce cywilizacje. Jednak nie można też wykluczyć tej możliwości.

Raport zawiera szereg technicznych i naukowych obserwacji, z których najważniejsze to brak dowodów na istnienie obcych, ale otwartość na możliwość ich obecności w naszej atmosferze.

Tajemniczy obiekt latający na niebie we Florydzie (science.nasa.gov)
Tajemniczy obiekt latający na niebie na Florydzie (science.nasa.gov)

Technologia i AI w poszukiwaniu odpowiedzi

Nicola Fox z NASA podkreśliła, że jednym z głównych problemów w badaniu UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) jest brak danych wysokiej jakości. W związku z tym agencja zatrudniła nowego dyrektora ds. badań UAP, który wykorzysta sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do zbierania i analizy danych.

Kolejna interesująca kwestia dotyczy serii zdjęć rzekomych pozaziemskich istot przedstawionych władzom meksykańskim. W odpowiedzi na to, naukowiec, Dr David Spergel, wezwał do udostępnienia próbek światowej społeczności naukowej w celu ich zbadania.

Badanie fenomenu UFO niesie ze sobą nie tylko naukowe, ale i społeczne wyzwania. Jeden z przedstawicieli NASA wspomniał, że członkowie zespołu badawczego doświadczyli rzeczywistych zagrożeń, co skłoniło agencję do zachowania anonimowości nowego dyrektora ds. badań UAP.

Kwestia istnienia życia pozaziemskiego nadal pozostaje jednym z największych nierozwiązanych zagadek. Chociaż brak jest bezpośrednich dowodów na istnienie obcych, nowe technologie i zaawansowane metody badawcze mogą przynieść w przyszłości odpowiedź na to palące pytanie.