Topnienie lodu na Ziemi
Topnienie lodu na Ziemi

Topnienie lodu arktycznego a zakwaszenie oceanów

Zachodzące zmiany klimatyczne, które obserwowane i badane są nieustannie, powodują niepokój i wymagają zmian w działalności i życiu człowieka. Ciągle słyszy się o globalnym ociepleniu, wzroście średnich temperatur na Ziemi, zarówno w wodzie, jak i w powietrzu, topnieniu śniegu, lodu, a co za tym idzie – podnoszeniu się poziomu wód.

Poprzez efekt cieplarniany, będący zjawiskiem naturalnym, temperatura na Ziemi stale podnosi się, co wbrew pozorom korzystnie wpływa na warunki do życia na naszej planecie, jednak zbliżone do tego efektu globalne ocieplenie, powoduje jeszcze większy wzrost temperatur m. in. przez emisję gazów cieplarnianych, a to niesie za sobą różnorodne problemy jak na przykład topnienie lodu. Ostatnie wyniki badań dotyczące tych zjawisk nie są pozytywne.

Arktyczny lód i niepokojące wyniki badań

Grupa naukowców, która niedawno zakończyła swój badawczy rejs, odkryła niepojące przesłanki dotyczące Oceanu Arktycznego. Badania i obserwacje były prowadzone na czterech obszarach: w Zatoce Meksykańskiej, na wybrzeżach Pacyfiku, na wschodnim wybrzeżu oraz w okolicach Arktyki.

Spośród tych czterech obszarów to właśnie Arktyka wzbudziła największy niepokój, gdyż cechowała się około 3-krotnym lub 4-krotnym wzrostem kwasowości wody w porównaniu do pozostałych analizowanych obszarów. Bezpośredni wpływ na tak odbiegające wyniki miało topnienie lodu w letnim sezonie Arktyki.

Topnienie lodu na Ziemi
Topnienie lodu na Ziemi, źródło: Pixabay

Dlaczego topnienie lodu zmienia pH wody?

Wzrost kwasowości, czyli obniżenie się wartości pH, ma bezpośredni wpływ na stan fizykochemiczny wody powierzchniowej. Wynika to m. in. z deficytu tlenku węgla (IV) w wodzie zlokalizowanej w warstwie tuż pod lodem, gdyż po jego roztopieniu woda ta „w kontakcie” z powietrzem pobiera dwutlenek węgla.

Naukowcy jako powód podają również utrudniony proces mieszania się wody pochodzącej z roztopów z wodą występującą w głębszych partiach oceanu, dlatego też ten gaz cieplarniany koncentruje się przy powierzchni wody. Co więcej, woda pochodząca z roztopionego lodu obniża stężenia wodorowęglanów, a to zmniejsza możliwość przejścia tlenku węgla (IV) w jony, co ma bezpośredni wpływ na wzrost kwasowości w oceanie.

Wiele więc wiemy na temat korelacji odczynu pH i topnienia lodu, jednak nadal pozostaje pytanie, na które z pewnością próbuje odpowiedzieć wielu badaczy i naukowców – w jaki sposób zredukować globalne ocieplenie i jego wpływ na topnienie lodu na Ziemi?