Asystent sztucznej inteligencji dla urzędników? Szwecja już go ma!
(źródło: Pixabay)

Asystent sztucznej inteligencji dla urzędników? Szwecja już go ma!

Szwedzcy urzędnicy będą wspomagani sztuczną inteligencją. Skandynawskie państwo opracowało i nadal rozwija GPT-SW3, czyli model AI, obsługujący język szwedzki i nordycki. Technologia ma pozwolić na automatyczną analizę pism od obywateli, a z czasem przyznawanie decyzji administracyjnych.

Prężny rozwój AI w Skandynawii

Sztuczna inteligencja intensywnie się rozwija. Jednym z jej największych symboli jest ChatGPT, czyli bot AI, stworzony przez firmę OpenAI. Od roku możemy korzystać z jego możliwości i funkcji, które wspomagają nas w codziennej nauce, pracy oraz poszukiwaniu informacji. W ślad za popularnym chatbotem poszli najwięksi giganci technologiczni, a więc Google oraz Microsoft, wprowadzając do powszechnego użytku Barda i Bing AI. Przez ostatnie kilka miesięcy jesteśmy świadkami rozpowszechnienia się tych technologii.

Poza ogromnymi markami ze sztucznej inteligencji korzystają już poszczególne państwa, które tworzą własne modele współpracujące z naturalnym językiem danego kraju. Jednym z nich jest GPT-SW3, czyli otwarty zasób danych dla organizacji oraz firm, obsługujący język szwedzki oraz nordycki. Na ten moment odpowiednik GPT-3 ze Skandynawii obejmuje 3,5 miliarda parametrów, które pochodzą przede wszystkim z danych internetowych. Za tworzenie modelu odpowiedzialna jest grupa badawcza Natural Language Understanding (NLU), RISE, WASP WARA oraz Nvidia. Ich celem jest powiększenie modelu do 175 miliardów parametrów, co odpowiada 1 TB danych.

Sztuczna inteligencja pomocnikiem urzędników

Trenowanie szwedzkiego modelu AI GPT-SW3 możliwe jest wyłącznie w jednym uniwersyteckim ośrodku, zlokalizowanym w Linköping, który wyposażony został w komputer Berzelius. Maszyna obejmuje 60 stacji Nvidia DGX A100, połączonych w sieci Mellanox InfiniBand HDR, dedykowanych dla superkomputerów AI.

Zadaniem intensywnie tworzonego modelu ma być m.in. rozumienie dokumentów, które petenci dostarczą do urzędników państwowych na terenie Szwecji, dzięki czemu obywatele będą mogli załatwiać sprawy administracyjne sprawniej. Z czasem do możliwości GPT-SW3 ma dołączyć także automatyczne przyznawanie decyzji administracyjnych, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wspomina się również o szansach na rozszerzenie użytkowanej technologii na pielęgniarki i lekarzy, których obowiązki „papierkowe” mogłyby się znacząco skurczyć, na czym zyskiwałby pacjent.

Podobny model opracowują również władze niemieckie OpenGPT-X, natomiast w Polsce zespoły naukowe pracują nad Polish Large Language Universal Model (PLLuM), czyli pierwszym polskojęzycznym otwartym wielkim modelem językowym.