Delikatny robot PowerOn( Źródło:PowerOn)
Delikatny robot PowerOn (źródło :PowerOn)

Startup z Drezna uczy roboty, jak być delikatnym

Startup wywodzący się z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, wykorzystuje specjalnie opracowane elastomery do budowy delikatnych robotów z wrażliwymi palcami.

Maszyny, które już nas nie opuszczą

Robotyka czyni niesamowite postępy w rozwoju różnorakich urządzeń. Powstają pierwsze prototypy zdolne zmieniać stan skupienia, automatyczne roboty parkingowe z ładowarkami, czy elektroniczni opiekunowie. Jedną z kluczowych kwestii jest potrzeba wyposażenia urządzeń w manipulatory zdolne do wykonywania precyzyjnych prac. To dlatego powstają mikroskopijne igło-ramiona, elastyczne, syntetyczne dłonie a nawet… chwytaki z mackami. Potencjał zastosowań jest ogromny i niemiecki startup PowerON chce dołożyć swoją cegiełkę w komercjalizacji tego typu urządzeń.

Zespół stworzony z absolwentów Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego opiera powstające roboty na pracach naukowych związanych z wielofunkcyjnymi elastomerami dielektrycznymi. Ich pierwszy produkt – czuciowa końcówka manipulacyjna dla urządzeń przemysłowych – ma znacząco rozszerzyć zakres zastosowań robotów i umożliwić konwencjonalnym chwytakom wykonywanie bardziej delikatnych zadań.

Jakich konkretnie? Od przenoszenia jajek i probówek, przez usuwanie produktów gumowych z form wtryskowych, zbieranie owoców i warzyw, a nawet do zastosowań domowych i medycznych. Zespół zbudował już testowy prototyp, a jego wersje demonstracyjną można zobaczyć na poniższym filmie (około 34 minuty).

Robot tak delikatny, że nie skrzywdzi muchy

Pierwszy prototyp jest napędzany wyłącznie sztucznymi mięśniami, które z kolei są kontrolowane przez sztuczne neurony. Sam chwytak robota jest wydrukiem 3D z elastycznych materiałów, nie ma żadnych konwencjonalnych połączeń i jest wyposażony w dotykową skórę, która może wyczuć, jak i gdzie chwytany jest przedmiot.

PowerOn cały czas ściśle współpracuje z Uniwersytetem w Dreźnie, a także bierze czynny udział w rozwoju projektu 6G-life, mającego na celu stworzenie nowoczesnych sieci komunikacyjnych 6G z naciskiem na współpracę człowiek-maszyna oraz budowanie suwerenności cyfrowej Niemczech.

To partnerstwo jest świadectwem potencjału współpracy między nauką a przemysłem oraz tego, jak takie wspólne projekty mogą przyczynić się do szybkiego przełożenia odkryć naukowych na produkty komercyjne.

prof. Andreas Richter, kierownik katedry mikrosystemów i dyrektor Instytutu Półprzewodników i Mikrosystemów.