Asteroida meteoryt meteoroid, spadające gwiazdy
(źródło: Pixabay)

Ile meteorytów spada na Ziemię każdego roku?

Każdego roku możemy obserwować deszcz meteorów, czyli „spadające gwiazdy”, które są pozostałościami po spalających się w górnych warstwach atmosfery meteoroidach. Jednak zdarza się, że obiekt ten nie ulegnie spaleniu, przedostając się do Ziemi. Ile meteorytów spada na Ziemię każdego roku?

Meteoryty, meteoroidy, meteory – jak je rozróżnić?

Trzy nazwy określające ten sam obiekt z pewnością nie ułatwiają ich rozróżnienia, jednak jak się okazuje, to bardzo proste. Meteoroidy są odłamkami skalnymi o rozmiarze od 0,1 mm do 10 m, które znajdują się w przestrzeni kosmicznej. Stanowią pozostałości po procesie tworzenia się Układu Słonecznego (którego powstanie miało miejsce 4,6 miliarda lat temu), nierzadko także są fragmentami planetoid i komet.

Taki obiekt po wejściu w atmosferę ziemską spala się i zostawia ślad po sobie – nazywamy to meteorem, lub potocznie „spadającą gwiazdą„. Większość Meteoroidów spala się w atmosferze, jednak pewnej części udaje się przedrzeć. I to właśnie określamy jako meteoryt, który dostał się na powierzchnię Ziemi.

Przestrzeń meteoroid meteoryt
źródło: Pixabay

To ile tych meteorytów trafia na powierzchnię?

Gonzalo Tancredi, astronom z Urugwaju przeanalizował dane z Towarzystwa Meteorytowego z lat 2007 – 2018, które obejmują tylko i wyłącznie zarejestrowane przypadki. Jak się okazało przez ten okres czasu pojawiło się zaledwie 95 raportów, co daje w uśrednieniu 7,9 raportów na rok. Niespełna 8 na rok, to bardzo mało – fakt.

Warto tutaj zaznaczyć, że tylko 29% powierzchni pokrywają lądy, zaś zdecydowanie więcej, bo 71% powierzchni globu pokryta jest wodą. Warto zaznaczyć, że miasta stanowią ogromne skupiska, gdzie 55% całkowitej populacji żyjącej na Ziemi (czyli około 4,38 miliarda osób) zamieszkuje bardzo małą część powierzchni, bo zaledwie 0,44%.

Astronom na podstawie tych danych wyliczył, że rocznie na Ziemię trafia około 6100 meteorytów, natomiast tylko 1800 spada na obszary lądowe – reszta kończy w głębinach oceanów i mórz.