Pierwsza pomoc, AED
Pierwsza pomoc AED, źródło: Pixabay

Lekcje pierwszej pomocy w wirtualnej rzeczywistości

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest najważniejszą reakcją otoczenia w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Nauka jest łatwa, jednak zdobycie praktyki często niemożliwe, dlatego z pomocą przychodzi wirtualna rzeczywistość.

Praktyka czyni mistrza!

Udzielanie pierwszej pomocy jest trudne, ale konieczne. Posiadanie umiejętności z tym związanych jest niezwykle ważne, gdyż sytuacje, które nas dotykają, są nieprzewidywalne i wymagają od nas natychmiastowych reakcji.

Nauczenie się podstawowych czynności zazwyczaj dostępne jest już na etapie szkoły, jednak często nie jest to wystarczające, a to, że pierwszy ratunek w formie RKO lub użycia prostego defibrylatora AED nie zdarza się często, oraz stres, wynikający z sytuacji, sprawiają, że zapominamy co robić, aby ratować życie. Mówiąc wprost – brak nam praktyki, której zdobywanie jest już możliwe dzięki wirtualnej rzeczywistości.

Lekcje pierwszej pomocy w wirtualnej rzeczywistości

Symulowanie pierwszej pomocy w wirtualnej rzeczywistości

Symulacje w wirtualnej rzeczywistości to doskonały sposób na praktyczne zapoznanie się z procesem ratowania życia. Taką możliwość dała nam już firma 4 Help VR, która wprowadziła do kursu wirtualną rzeczywistość. Symulacja pozwala na przeniesienie użytkownika do miejsca zdarzenia czy wypadku, gdzie należy udzielić pomocy przedmedycznej.

Ostatnio powstał również program o nazwie ER School, który ma na celu zaznajomienie użytkownika z przebiegiem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED), który w ostatnim czasie coraz częściej możemy spotkać w galeriach handlowych, szkołach, urzędach czy stacjach lub przystankach komunikacji. Program ER School również wykorzystuje wirtualną rzeczywistość.

Pierwsza pomoc w VR od ER School
Pierwsza pomoc w VR, źródło: ER School

Prawidłowo i skutecznie przeprowadzona resuscytacja w połączeniu z defibrylacją może pozwolić na całkowity powrót do zdrowia reanimowanej osoby, dlatego tak istotne jest właściwe wykonywanie ucisków. Program ER School sygnalizuje, gdy nasze uciski są zbyt mocne, co mogłoby w rzeczywistości spowodować urazy wewnętrzne, jak np. złamania żeber oraz gdy są za słabe, przez co RKO nie byłoby skuteczne.

Działanie programu jest możliwe przez śledzenie rąk, dlatego nie ma konieczności używania kontrolerów, które uniemożliwiałyby zdobywanie praktycznej wiedzy. ER School przekazuje także informacje dotyczące całego przebiegu procedury. Przypomina o sprawdzeniu przytomności, wezwaniu pomocy i środkach ostrożności.

Pierwsza pomoc w VR od ER School
Quiz w VR, źródło: ER School

ER School zapewnia także quizy, które wyświetlają się na różnych etapach nauki. Mają one na celu nie tylko zdobycie wiedzy, ale także nauczenie się szybkiego podejmowania decyzji w stresującej sytuacji.