AI skills (źródło: www.microsoft.com)
AI skills (źródło: www.microsoft.com)

Nowa inicjatywa Microsoftu: AI Skills – bezpłatne kursy dla pracowników

Microsoft zapowiedział nową inicjatywę AI skills. Jest to część większego programu, znanego jako Skills for Jobs, mającego na celu zmniejszenie globalnej luki umiejętności. Inicjatywa obejmuje nowe, bezpłatne kursy, opracowane wspólnie z LinkedIn, a także dodatkowy grant dla organizacji, chcących tworzyć nowe metody szkolenia i doskonalenia umiejętności pracowników w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji.

AI jako klucz do nowego sposobu pracy

Według najnowszego indeksu trendów pracy Microsoftu, AI ma niepowtarzalną możliwość stworzenia całkiem nowego sposobu jej wykonywania, zwłaszcza teraz, gdy tempo informacyjne przewyższa naszą zdolność do nadążania za nim.

Z badań wynika, że aż 74% osób obawia się, że AI może zastąpić ich prace, jednak jeszcze więcej osób – 83% – deklaruje, że chciałoby przekazać jak najwięcej pracy do sztucznej inteligencji, aby w ten sposób zmniejszyć swoje obowiązki.

Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi inicjatywa AI Skills Microsoftu, której celem jest pomoc pracownikom w utrzymaniu swojej pozycji przy rosnących lukach umiejętności i złagodzeniu tzw. długu cyfrowego.

AI skills (źródło: www.microsoft.com)
AI skills (źródło: www.microsoft.com)

Skupienie na szkoleniach AI

Gunjan Patel, dyrektor i szef działu filantropii Microsoftu w Indiach, podkreślił, że umiejętności związane z technologią sztucznej inteligencji są trzecim najważniejszym priorytetem dla strategii szkoleniowych firm, zaraz po analitycznym i kreatywnym myśleniu. Opisywany projekt to początek, który ma za zadanie zbudować nową falę innowacji technologicznych.

Jednak to nie wszystko, gdyż Microsoft, data.org, laboratorium AI for Good oraz GitHub wprowadzają otwarty program dotacyjny, który ma na celu badanie, rozwijanie i wdrażanie metod, dzięki którym organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne oraz instytucje badawcze i akademickie mogą szkolić i upoważniać pracowników do korzystania z generatywnej AI.

Bezpłatne materiały edukacyjne

Dodatkowo została także uruchomiona nowa ścieżka nauki, mająca na celu dostarczenie bezpłatnych podstawowych materiałów edukacyjnych na temat generatywnej AI. Kursy te pozwolą pracownikom zapoznać się z podstawowymi pojęciami z nią związanymi zdobyć certyfikat Career Essentials.

Cała inicjatywa to kolejny krok Microsoftu w zakresie dostarczania umiejętności cyfrowych ludziom na całym świecie. Jest to kontynuacja działań firmy mających na celu uzupełnienie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.