5G
(fot. pixabay.com)

Nowe pomiary pola elektromagnetycznego w Polsce. Czy 5G okazało się szkodliwe?

Sieć 5G od zawsze miała grono swoich przeciwników, powołujących się na raporty sugerujące szkodliwość nowych rozwiązań transmisji danych. GIOŚ udostępnił raport na temat pomiarów, prowadzonych w zeszłym roku. Czy poziomy pola elektromagnetycznego zostały przekroczone?

Standard łączności 5G i jego przeciwnicy

Sieć 5G od samego początku przez niektóre środowiska uznawana była za zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Technologia mobilna piątej generacji, czy chcemy tego, czy nie, stanie się jednak standardem sieci komórkowej. Obecnie używana sieć 5G działa na pasmach o częstotliwości 700 MHz, 3,4 do 3,8 GHz oraz 26 GHz. Można ją już spotkać w wielu miejscach, a swoje zastosowanie ma również w domowych sieciach Wi-Fi.

Wbrew głosom przeciwników, na ten moment jednak żadne badania ani pomiary nie wykryły negatywnych oddziaływań 5G na zdrowie ludzi. Potwierdza to również Światowa Organizacja Zdrowia, której wnioski opierają się o ponad 25 tysięcy przeprowadzonych analiz naukowych.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) także regularnie kontroluje i mierzy pola elektromagnetyczne, a ostatnio zaprezentował wyniki zgromadzone w ciągu zeszłego roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce.

Pomiary PEM w Polsce (źródło: SI2PEM)
Pomiary PEM w Polsce (źródło: SI2PEM)

Co mówią wyniki pomiarów PEM prowadzone przez GIOŚ?

Jak wynika z badań prowadzonych przez polski organ, w większości punktów pomiarowych wartości natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) oscylują wokół 1 V/m. To względem dopuszczalnych limitów stanowi zaledwie niewielki procent limitu ustalonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, który zależny jest także od częstotliwości.

System pomiarowy PEM jest nieustannie nadzorowany, a wokół istniejących i nowo powstałych stacji bazowych lokalizowane są liczne czujniki, montowane przez laboratoria akredytowane. Łącznie na terenie naszego kraju działa ich już prawie 800 tysięcy, a zmierzone wartości można sprawdzać w rządowej witrynie SI2PEM.

GIOŚ zaktualizował też rejestr terenów, na których zanotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych. Na liście pojawiły się dokładnie te same lokalizacje, co w 2021 roku. Wśród nich można wymienić linię wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki, a także Władysławowo przy drodze do Łebcza.