Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)
Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)

Teraz sztuczna inteligencja Zoom IQ streści przebieg wideokonferencji, na którą się spóźniłeś

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w Zoom od lat, jednak teraz jego narzędzia mają jeszcze bardziej wspomóc użytkownika. Nowe funkcje mają opierać się o generatywną AI, a jest to możliwe dzięki rozpoczęciu współpracy z firmą OpenAI oraz Anthropic.

Ostatnie zmiany, które poprawiły funkcjonalność Zoom

W ciągu ostatniego roku Zoom otrzymywał coraz to nowsze funkcje, zwiększające użyteczność i jednocześnie korzystające z mocy AI. Wśród nich znalazły się m. in. inteligentne nagrania spotkań, dzięki którym nagrania mogły być podzielone na rozdziały, a najważniejsze wydarzenia i działania były rejestrowane. Metoda ta znacząco ułatwia pracę, a przede wszystkim umożliwia szybkie i skuteczne odnalezienie interesujących fragmentów wideo.

Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)
Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)

Ponadto, stworzono także funkcję przeznaczoną dla polepszenia sprzedaży, która dzięki sztucznej inteligencji konwersacyjnej poprawia możliwość pozyskania klientów oraz podzielenia się istotnymi spostrzeżeniami, płynącymi wprost od osób zainteresowanych kupnem danego produktu czy usługi. Całość procesu przekłada się na lepszą jakość obsługi oraz wydajnośćsprzedawcy. Teraz natomiast Zoom otrzyma dostęp do tzw. inteligentnego towarzysza.

Inteligentny towarzysz Zoom IQ

Jedną z funkcji, którą otrzymają użytkownicy będzie możliwość podsumowania spotkania, w którym nie mogło się uczestniczyć lub dotarło się na nie zbyt późno. Od teraz każdy, kto dołączy po czasie rozpoczęcia będzie mógł, przy użyciu monitów tekstowych, poprosić o wygenerowanie w czasie rzeczywistym opisu spraw, które zostały poruszone podczas nieobecności użytkownika.

Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)
Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)

Ponadto, Zoom IQ podsumuje całość nagrania po jego zakończeniu i dodatkowo wygeneruje sugestie, dotyczące możliwych do podjęcia działań. Podobnych wniosków można będzie oczekiwać na podstawie szeregu wiadomości udostępnionych w Team Chat.

Inteligentny towarzysz może także wspomóc w tworzeniu wiadomości e-mail kierowanych do klientów, generując treść w oparciu o notatki i utworzone przez system sugestie. Oczywiście użytkownik będzie mógł wprowadzić zmiany oraz dostosować tekst do własnych potrzeb.

Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)
Zoom IQ (źródło: ZoomBlog)

Te zmiany i ulepszenia mają zostać sukcesywnie wdrażane przez firmę oraz udostępniane coraz szerzej. Początkowo tworzenie treści wiadomości e-mail ma zostać skierowane do osób wykorzystujących Zoom w sprzedaży.