AI czytajace w myśłach (Źródło:utexas)
AI czytajace w myśłach (Źródło:utexas)

Przełomowy system AI czyta myśli i przekłada je na tekst

Naukowcy z University of Texas w Austin stworzyli system AI czytający w myślach, który może robić zdjęcia aktywności mózgu osoby i tłumaczyć je na ciągły strumień tekstu.

Cuda sztucznej inteligencji

Przewidywanie katastrof, tworzenie muzyki, tworzenie hollywoodzkich filmów za pomocą smartfona, kontrola pola bitwy… lista ponadprzeciętnych możliwości, do jakich zdolna jest sztuczna inteligencja, puchnie i puchnie. Dzisiaj do tego wachlarza naukowcy z University of Texas w Austin dokładają możliwość… czytania w ludzkich myślach i przekładania ich na tekst.

Nowy interfejs mózg-AI-komputer różni się od innych tego typu technologii tym, że nie potrzebuje wszczepianego implantu. Zespół wykonał nieinwazyjne nagrania mózgu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), aby zrekonstruować postrzegane lub wyobrażone bodźce za pomocą ciągłego, naturalnego języka.

MRI generuje wysokiej jakości obrazy mózgu, ale mierzony sygnał, który zależy od poziomu tlenu we krwi, jest bardzo powolny, ponieważ impuls aktywności neuronów powoduje wzrost i spadek poziomu tlenu we krwi w ciągu około 10 sekund. Tymczasem naturalny angielski używa więcej niż dwóch słów na sekundę, dlatego na każdy obraz mózgu może wpływać więcej niż 20 słów.

W tym miejscu wchodzi do gry dekoder semantyczny AI, wykorzystujący model kodowania, podobny do tego używanego przez ChatGPT Open AI i Google Bard, który może przewidzieć, jak mózg danej osoby zareaguje na język naturalny. Aby wytrenować dekoder, naukowcy zarejestrowali reakcje mózgowe trzech osób, które słuchały 16 godzin opowiadanych historii. Dekoder mógł przewidzieć ze znaczną dokładnością, jak mózg danej osoby zareaguje na usłyszenie sekwencji słów.

AI czytające w myślach

Wynik nie odtwarza bodźca słowo w słowo. Zamiast tego dekoder AI wychwytuje istotę tego, co zostało powiedziane. Nie jest doskonały, ale mniej więcej w połowie przypadków generował tekst, który był dokładnie dopasowany do oryginału.

W przypadku metody nieinwazyjnej jest to prawdziwy krok naprzód w porównaniu z tym, co zrobiono wcześniej, czyli zazwyczaj pojedynczymi słowami lub krótkimi zdaniami.

Alexander Huth, współautor badania

Oprócz tego, że uczestnicy słuchali i myśleli o historiach, zostali poproszeni o obejrzenie czterech krótkich, niemych filmów, podczas gdy ich mózgi były skanowane za pomocą fMRI. Koder semantyczny przetłumaczył aktywność ich mózgu na dokładne opisy pewnych wydarzeń z oglądanych przez nich filmów.

Naukowcy odkryli, że skupienie badanych na historii było kluczem do uzyskania klarownych interpretacji przez algorytm AI. Obecnie dekoder nie nadaje się do użytku poza środowiskiem laboratoryjnym ze względu na jego zależność od fMRI. Istnieje nadzieja, że technologia może zostać dostosowana do użytku z przenośnymi systemami obrazowania mózgu, takimi jak funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni.

Więcej o nowym algorytmie można dowiedzieć się z oficjalnej publikacji naukowej zespołu.